ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2567

Kalasinpittayasan School

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP  ปีการศึกษา 2567

https://drive.google.com/file/d/1KJrRnvQuXhmkMVy0Yo9wSeXaY87xrENn/view?usp=drive_link

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000