โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับประเทศ พร้อมเกียรติบัตร ประเภทเครื่องสี รุ่นอายุ 13-18 ปี

Kalasinpittayasan School

ดร.จารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด “บิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรีไทย ปีที่ 2 เพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดิน” รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารบิ๊กซี เฮ้าส์ ชั้น 6 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการจัดงานร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร, มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง), คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,วิทยาลัยการดนตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลการแข่งขัน ด.ญ.สุชานันท์ นันภักดี ม.2/2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้รับรางวัล เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร ประเภทเครื่องสี รุ่นอายุ 13-18 ปี

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000