นางสาวพาครองขวัญ พูลสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 สามารถสอบชิงทุนการศึกษาประเภท 1 ปีการศึกษา จากโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อไปศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Kalasinpittayasan School
🎉 กิจกรรมหน้าเสาธง
🗓️ วันที่ 16 สิงหาคม 2566
ดร.จารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี กับนางสาวพาครองขวัญ พูลสวัสดิ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 สามารถสอบชิงทุนการศึกษาประเภท 1 ปีการศึกษา จากโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
เพื่อไปศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000