การฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ปีการศึกษา 2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ฉบับที่ 47/ปี2566
#การฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ปีการศึกษา 2566

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000