โครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

Kalasinpittayasan School

📩จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
🗒️ฉบับที่ 44 /ปี 2566
#โครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000