ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน SEIKAI SPECIALIZED SKETCH CONTEST 2023 BY DG ARTS CLUB ระดับประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลชมเชยด้านการจัดองค์ประกอบภาพดีเยี่ยม

Kalasinpittayasan School
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน SEIKAI SPECIALIZED SKETCH CONTEST 2023 BY DG ARTS CLUB ระดับประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลชมเชยด้านการจัดองค์ประกอบภาพดีเยี่ยมในการประกวดในครั้งนี้
1.นางสาวศิริพร ดอนภักดี นักเรียนชั้น ม.6/8
2.นางสาวณัฐนิชา นิลปัทม์ นักเรียนชั้น ม.6/6
3.นางสาวพิชญ์กานต์ วีระพันธุ์ นักเรียนชั้น ม.5/11

 

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000