ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก “โครงงานหุ่นยนต์สำหรับนักเรียน ประจำปี 2022”

Kalasinpittayasan School

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก “โครงงานหุ่นยนต์สำหรับนักเรียน ประจำปี 2022” รอบแรก 25 ทีม จากทั้งหมด 71 ทีม ทั่วประเทศ จัดโดย บริษัทบางกอกซอฟแวร์ เพื่อเข้าชิง15 ทีม เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาหุ่นยนต์ขั้นสูงระยะสั้น ณ ศูนย์ฝึกหุ่นยนต์แห่งชาติ ประเทศไต้หวัน

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000