ระเบียบโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔

Kalasinpittayasan School

ดาวน์โหลดระเบียบ คลิกที่นี่ ==>> ประกาศระเบียบโรงเรียน 2564 

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000