ฝ่ายบริหาร

นายสงกรานต์ พันธ์โนราช

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

โทรมือถือ. 087-2226410       e-mail : karn.bp@hotmail.com

นางวิลาวัณย์ อนนทสีหา

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบิรหารงานทั่วไป

โทรมือถือ. 084-6838600  E-mail : 

นายวิวัฒน์ กล้าวิจารณ์

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ

โทรมือถือ. 099-5182490  E-mail : 

นางกนกรัตน์ ศิริ

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ

โทรมือถือ. 000-0000000  E-mail : 

นายปริญญา โพธิราช

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

โทรมือถือ. 063-9930795  E-mail : 

Loading