จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศการประกวดราคาการซืิ้ออุปกรณ์กล้องวงจรปิด

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศการประกวดราคาการซืิ้ออุปกรณ์กล้องวงจรปิด Read More »

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล Read More »

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องเสียง หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องเสียง หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ Read More »

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์งานโสตทัศนูกรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์งานโสตทัศนูกรณ์ Read More »

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่ประจำทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่ประจำทาง Read More »

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้ออุปกรณ์ประจำห้องเรียนและห้องสำนักงานโครงการ MEP และ IP

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้ออุปกรณ์ประจำห้องเรียนและห้องสำนักงานโครงการ MEP และ IP Read More »

รายงานการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประจำวันที่ 2 ก.พ.64

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

รายงานการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประจำวันที่ 2 ก.พ.64 Read More »

ประกาศจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ Read More »