ข่าว/กิจกรรม

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น กับโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ วันพฤหัสบดีที่ 14 พิทยาสรรพ์

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศ …

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น กับโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ วันพฤหัสบดีที่ 14 พิทยาสรรพ์ Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจั …

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ Read More »

“บุญจะส่ง..ให้เราสุขใจ” ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

“บุญจะส่ง..ให้เราสุขใจ” ประเพณีลอยกระทง ประ …

“บุญจะส่ง..ให้เราสุขใจ” ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 Read More »

มหกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน”ขี้เหล็กเกมส์” 7-8 พ.ย. 2562 KPS SPORT DAY 2019

มหกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน”ขี้เหล็กเกมส์” 7- …

มหกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน”ขี้เหล็กเกมส์” 7-8 พ.ย. 2562 KPS SPORT DAY 2019 Read More »

Loading