ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว Read More »

รับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

รับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ science & math test ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ science & math test ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก สรรหา ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ยามรักษาการณ์)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก สรรหา ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ยามรักษาการณ์) Read More »

ประกาศรับสมัครรับคัดเลือก – สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศรับสมัครรับคัดเลือก – สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว Read More »

ประกาศรับสมัครรับคัดเลือก – สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศรับสมัครรับคัดเลือก – สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว Read More »

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP/IP
Announcement of Kalasinpittayasan School : Mini English Program & Intensive Program (MEP/IP) Urgently Require Full time Foreign English Teacher (1 position)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP/IP
Announcement of Kalasinpittayasan School : Mini English Program & Intensive Program (MEP/IP) Urgently Require Full time Foreign English Teacher (1 position)
Read More »

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว Read More »

ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สรรหา ในตำแน่งลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สรรหา ในตำแน่งลูกจ้างชั่วคราว Read More »