พีรวัส (ธีร์)

มหกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน”ขี้เหล็กเกมส์” 7-8 พ.ย. 2562 KPS SPORT DAY 2019

มหกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน”ขี้เหล็กเกมส์” 7- …

มหกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน”ขี้เหล็กเกมส์” 7-8 พ.ย. 2562 KPS SPORT DAY 2019 Read More »

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รายละเอียดขอบเขตของงา …

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 Read More »