พีรวัส (ธีร์)

วันสถาปนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ๑๐๖ ปี

วันสถาปนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ๑๐๖ ปี กาฬสินธุ์พ …

วันสถาปนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ๑๐๖ ปี Read More »

ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการกนกรัตน์ ศิริ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการกนกรัตน์ ศิริ ในโอกาสมาด …

ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการกนกรัตน์ ศิริ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ Read More »

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิ …

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 Read More »

ประกาศสอบแข่งขันความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ (Math-Test) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2562 และการสอบแข่งขันความรู้ “Science Test” ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562

ประกาศสอบแข่งขันความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ (Math-Test) ระ …

ประกาศสอบแข่งขันความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ (Math-Test) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2562 และการสอบแข่งขันความรู้ “Science Test” ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562 Read More »

การอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

การอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล …

การอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ Read More »

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น กับโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ วันพฤหัสบดีที่ 14 พิทยาสรรพ์

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศ …

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น กับโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ วันพฤหัสบดีที่ 14 พิทยาสรรพ์ Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจั …

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ Read More »

“บุญจะส่ง..ให้เราสุขใจ” ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

“บุญจะส่ง..ให้เราสุขใจ” ประเพณีลอยกระทง ประ …

“บุญจะส่ง..ให้เราสุขใจ” ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 Read More »