เดือน: พฤศจิกายน 2022

ประกาศรับสมัครรับคัดเลือก – สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศรับสมัครรับคัดเลือก – สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว Read More »

ประกาศรับสมัครรับคัดเลือก – สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศรับสมัครรับคัดเลือก – สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว Read More »

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP/IP
Announcement of Kalasinpittayasan School : Mini English Program & Intensive Program (MEP/IP) Urgently Require Full time Foreign English Teacher (1 position)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP/IP
Announcement of Kalasinpittayasan School : Mini English Program & Intensive Program (MEP/IP) Urgently Require Full time Foreign English Teacher (1 position)
Read More »