วันสถาปนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ๑๐๖ ปี

กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ๑๐๖ ปี ร่วมผ้าป่าสามัคคี เพื่อสถาบัน (เพื่อสมทบทุนปรับปรุง หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒