ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการกนกรัตน์ ศิริ
ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.