พิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นำลูกเสือจำนวน 3 กอง เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬา และจัดกิจกรรมจิตอาสา ครูและนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์