การอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

“17 พฤศจิกายน2562 ผอ.สงกรานต์ พันธ์โนราช กล่าวเปิดการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์”