"บุญจะส่ง..ให้เราสุขใจ" ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

บ่ายวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ร่วมกิจกรรมขบวนแห่กระทง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยขบวนกระทงสวยงาม ขบวนฟ้อนรำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ได้รับรางวัลชนะเลิศขบวนแห่ลอยกระทงและพิธีกร