ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงและเทพื้น อาคาร ๑๐๐ ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

รายละเอียดเพิ่มเติม