ติดต่อเรา

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่

ลขที่ 66 ถนนอรรถเปศล
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ 46000

ติดต่อ

โทร : 0-4381-1278
โทรสาร : 0-4381-3409
e-mail : admin@kalasinpit.ac.th