_________________________________________________________

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกตัญญู วัฒนาประดิษฐ์ชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลระดับโลก รุ่นอายุ 12 - 15 ปี โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2014"
TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2014