_________________________________________________________
เด็กชาย ธนนันต์ วัฒนะ นักเรียนชั้น ม.1/15 ได้รับเหรียญเงิน ในการแข่งขันกีตาร์คลาสสิก
เด็กชายพรดนัย วัฒนาประดิษฐชัย นักเรียนชั้น ม.3/15 ได้รับรางวัล วัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม