_________________________________________________________

ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับโล่รางวัล พร้อมเิงินรางวัล 8000 บาท

รายละเอียดโครงงาน
Loading...