_________________________________________________________

ขอแสดงความยินดีกับทีม Cassia Robot 2
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์
"ส.ส.ท. ยุวชน ประจำปี 2555"
ประเภทหุ่่นยนต์ซ่าท้ากึ๋น (Cool Robot Show)
รับทุนการศึกษา 30,000 บาท
พร้อมทุนการศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาตรี