_________________________________________________________

ขอเเสดงความยินดีกับ
1.นายต๋อง บุญรอด ได้รับรางวัล
แชมป์รูบิคระดับประเทศ อันดับ 2 ของโลก
และอันดับ 1 ของเอเชีย

2.นายอภิโชติวิสิทธิ์ วูวงศ์ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศรูบิคประเภท 3x3x3

และมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันดังนี้
3.นางสาวระพีพรรณ ภาระพงษ์
4.นางสาวพิมลพรรณ มุ่งเคน
5.เด็กชายภาณุวัฒน์ มายเจริญกุล
6.เด็กหญิงมินฑกานต์ บุญศรี
7.เด็กชายจักรกฤษ จันชูรัตน์