_________________________________________________________

ขอแสดงความยินดีกับ
วงโปงลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขัน
งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และกาชาด
ประจำปี พ.ศ.2554