_________________________________________________________

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม

"หนุมานชาญสมร วานรชวนทำดี" ปี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙)

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สพม. เขต ๒๔
หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์