_________________________________________________________
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับ ป.6-ม.2
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับ ม.3-ม.5


หมายเหตุ
     ให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลมาติดต่อรับรางวันได้ที่คุณครูนฤเทพ  รุ่งระวิวิลาศ  ได้ตั้งแต่วันจันทร์  ที่ 14 มกราคม 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
     คุณครูนฤเทพ  รุ่งระวีวิลาศ โทร 0878526385