_________________________________________________________

 

ดร.เสน่ห์ คำสมหมาย

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

โรงเรียน : 043-811278    fax : 043-813409

โทรมือถือ . 08-1790-2147

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.