_________________________________________________________

 

นายสงกรานต์ พันธ์โนราช

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

โรงเรียน : 043-811278    fax : 043-813409

โทรมือถือ. 087-2226410 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.